Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2014

mmmka
widzę, że jest możliwa współegzystencja wszystkich Polaków. Pod warunkiem że będziemy mieli wspólnego wroga; najlepiej z zewnątrz. Pamiętajmy, że to Macierewicz współtworzył KOR. Ludzie całkowicie od siebie różni umieli ze sobą współpracować. Więc niech nas, kurwa, kosmici zaatakują. Może to jest jakiś sposób na Polskę.
— Łona

July 17 2014

mmmka
nie chodziliśmy ze sobą
nie można tak tego nazwać
jeśli chodzi się ze sobą
wyłącznie do łóżka
i wiesz
to nie był związek
choć ręce były związane
ale tak już chyba jest
kiedy ktoś kochał za bardzo
i pali go w gardle to słowo
jedna miłość na jedno życie
proszę więc
nie złość się na mnie
ja nie mam już do tego serca
— Maria Goniewicz - 22
Reposted frommikaneko mikaneko
mmmka
jeśli życie jest umieraniem, to nie zechciałbyś troszkę ze mną poumierać?

July 09 2014

mmmka
świnki gonna pietruszka
— zwierz popkulturalny
Reposted byksiegowiimarynarze ksiegowiimarynarze

July 07 2014

mmmka
6863 981a
Reposted bysm0k1nggnumufflonjalokim0pannadziewannanooodlepiskraPedros7houseofpainpersona-non-gratathelifeofdinawstydemvaltarinienienieiamthepirateprofesorgrzegorzbvllshitgetgotgotCatchingMomentsHigh-Keyelinela
mmmka
mmmka
skończysz na jutubie, dmuchając lassie
— cztery lwy

July 05 2014

mmmka
5822 29d8
Reposted fromAng3ll Ang3ll

June 26 2014

mmmka
0309 3245
Reposted fromhellhasnofury hellhasnofury
mmmka
0434 8897
Reposted fromanewryzm anewryzm

June 22 2014

mmmka
Sięgać po ludzi jak po książki na półce albo jogurty w supermarkecie
— tattwa
Reposted bymartulla martulla

May 28 2014

mmmka
Jaki jest sens bycia żywym, jeśli nawet nie starasz się, zrobić czegoś niezapomnianego?
— John Green
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaflesz flesz
mmmka
mmmka
1910 5484
Reposted fromseaoflove seaoflove
mmmka
2163 e984
Reposted frommosiek mosiek
mmmka
2178 aefb
Reposted fromflesz flesz

May 12 2014

mmmka
4092 7391 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto

May 11 2014

mmmka
Należałby uprzedzić ludzi co do tych spraw. Nauczyć ich, że nieśmiertelność jest śmiertelna, że może umrzeć, że się to już zdarzało, że się jeszcze zdarza.
— Marguerite Duras, Kochanek

April 28 2014

mmmka

April 27 2014

mmmka
5349 21ca 500
Reposted fromakunin akunin viacontroversial controversial
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl